Child Surgery Vietnam

Kinderen met een lichamelijke beperking

CSVN verleent hulp aan kinderen in Vietnam met een lichamelijke beperking. Het betreffen vooral aangeboren aandoeningen, waaronder mogelijke gevolgen van Agent Orange. Daarnaast helpen we ook kinderen met lichamelijke beperkingen welke door slechte leefomstandigheden of door ongelukken zijn veroorzaakt. De meeste aandacht gaat uit naar de jongere kinderen. De lichamelijke beperkingen in deze groep zijn vaak gemakkelijker te herstellen of verbeteren en zij hebben over het algemeen goede herstelkansen. Child Surgery Vietnam zet zich daarnaast ook in voor de jongvolwassenen. Deze kinderen hebben vaak al vele jaren met hun beperking leren leven, maar krijgen door onze hulp een kans op een meer zelfstandig bestaan.


De hulp bestaat uit chirurgische ingrepen, hulpmiddelen of een microgift. De chirurgie omvat voornamelijk: orthopedie, brandletsel, urologie, schisis, oogafwijkingen, behandelbare tumoren en keel-neus en ooraandoeningen. Hierbij richten we ons zowel op curatieve als preventieve zorg.

We sporen deze kinderen op met hulp van de lokale organisaties, onder andere met het ‘spying eyes’-concept. Het team dat rondgaat om kinderen op mogelijk herstel te beoordelen (de zgn. pre-screening) betrekt daarbij tevens – tot op dorpsniveau – lokale gezondheidswerkers. Er wordt uitleg gegeven aan de hand van een boek met voorbeelden uit onze eigen praktijk. Zodoende is het proces van kinderen vinden sterk vereenvoudigd en effectiever geworden. Het concept wordt inmiddels langzaam maar zeker door de overheid overgenomen. Lokale basisartsen en gezondheidswerkers krijgen hiermee instructie hoe behandelbare afwijkingen te herkennen zijn. Een visuele handleiding van eerdere patiëntjes speelt daarbij een rol.

Maak kennis met enkele van onze patiëntjes

Nang

Nang hebben we op haar 13de  geholpen met ernstig brandletsel aan haar armen en handen.

Nguyen

Nguyen hebben we gezien op haar 16de in verband met vergroeiing van haar been.

Duong

Duong hebben we voor het eerst gezien op 5-jarige leeftijd in verband met zijn trechterborst.