Child Surgery Vietnam

Met welke projecten helpen we in Vietnam?

Met onze projecten zetten wij ons in voor:

 • Operatieve hulp aan kinderen
 • Bijscholing van chirurgen
 • Opzetten van revalidatiecentra

In de praktijk lopen deze elementen door elkaar heen. In 2006 zijn we begonnen de eerste operaties. Inmiddels is het streven om jaarlijks vier operatie-projecten op te zetten, steeds in een andere regio (zie hieronder ‘Waar werken we?’), waarbij steeds minimaal 100 kinderen worden geopereerd. Voor een beter beeld van een dergelijk operatie-project, zie ons artikel over het project in Lang Son afgelopen jaar bij ‘Nieuws’.


Hiernaast zijn we over de jaren heen ook steeds bezig geweest met specifieke projecten, voornamelijk gericht op bijscholing. Door een team samen te stellen met artsen uit gespecialiseerde revalidatiecentra en hoofdstedelijke ziekenhuizen krijgen de lokale artsen veel nieuwe diagnostische en behandel-technische middelen aangereikt. Door hen in de operaties te betrekken ontstaat een on-the-fly ontwikkeling. Het systeem voldeed niet voldoende omdat lokale artsen wel in staat waren lastiger operaties te verrichten maar formeel gebeurde dat boven hun ‘verantwoordelijkheid-’ grens. Het bleek in de praktijk een ernstige belemmering. In 2009 werden de eerder genoemde operaties om deze reden voor het eerst gecombineerd met het formeel trainen van lokale chirurgen (‘training on the job’).

Bij dit nieuwe concept hebben we certificering voor specifieke aandoeningen mogelijk gemaakt. Dat geeft een praktisch voordeel, artsen kunnen in beperkte tijd een breder scala aan behandelingen verstrekken en patiënten blijven dichter bij huis. Het is een modulair en zeer praktisch systeem waarmee in beginsel het ontbrekende wordt toegevoegd. De brede opleidingen blijven aan de overheid voorbehouden, dat is voor onze stichting te begrotelijk.

In 2011 zijn we gestart met het project ‘’Deltoid Muscle Fybrosis’’, welke weer is afgerond in 2018. In 2013 werd een apart project opgezet voor chirurgen-training speciaal voor brandletsel herstel, welke in 2017 is afgerond. In 2018 is er begonnen met een 3D-printing project met het doel kinderen met gedeeltelijke arm/hand middels een goedkope prothese opnieuw een grijpfunctie te geven. Het is experimenteel en geïnspireerd door het ‘’Enabling the future’’project uit de VS en wordt momenteel ondergebracht in een lokaal revalidatie centrum. In 2019 is gestart met de training van chirurgen voor de behandeling van heupdysplasie. Dit laatste vindt vooral plaats in revalidatiecentra, waar kinderen voor langere tijd gevolgd kunnen worden.

CSVN handelt bij deze projecten altijd met het oog op de toekomst en naar het inzicht dat je beter iemand eenmalig kunt leren vissen dan alsmaar vis te geven. De kernpunten hierbij zijn:

 

 1. Eigen mensen: ze zet lokale (bijgeschoolde) artsen in om de benodigde chirurgische operaties te laten verrichten. Dit geschiedt voor lokaal gebruikelijke tarieven.

   

 2. De armsten: we richten ons op de hulpbehoevenden in de verste uithoeken van het land, omdat de nood daar het hoogst is. In Vietnam betreft dit dan meteen ook de meest arme gebieden.

   

 3. Outreachend: men spoort de hulpbehoevenden ter plekke op aan de hand van medische screenings en brengt hen in contact met goed uitgeruste, lokale medische centra voor behandeling.

   

 4. Nazorg: we zien erop toe dat na de operaties geoefend wordt, zodat het kind zich met de nieuwe of herstelde situatie vertrouwd kan maken.

   

 5. Effectief: voor de organisatie van een en ander gebruikt wij een ervaren lokale bemiddelaar met goede contacten met de medische wereld en de overheid (zie ‘Samenwerking’)

Waar werken we?

De werkplekken van CSVN zijn onder te verdelen in de provinciale ziekenhuizen en revalidatiecentra. In de provinciale ziekenhuizen in 7 provincies zijn er intussen op ons initiatief regelmatig operaties verricht. In volgorde: Lai Chau (ook in het districtsziekenhuis van Tam Uyen), Lao Cai, Dien Bien, Ha Giang, Son La, Quang Ninh en sinds 2016 Lang Son. CSVN werkt op dit moment samen met vier Orthopedisch Revalidatie Centra (ORC), namelijk in Thay Nguyen, Hai Phong, Ba Vi en in Vinh. Hiernaast werken we ook samen met het Orthopedic Rehabilitation Institute ORI in Hanoi. Deze laatste voorziet in nieuwe technologieën en methoden.

Provinciale ziekenhuizen

Revalidatiecentra