Child Surgery Vietnam

Waar zetten wij ons voor in?

Child Surgery Vietnam (CSVN) is een stichting die in 2005 is opgericht als een fondsenwervende organisatie om lokale hulpverleners in Vietnam te ondersteunen. CSVN verleent hulp aan lichamelijk beperkte kinderen in Vietnam, vooral gebreken die aangeboren zijn, waaronder mogelijke gevolgen van Agent Orange. Daarnaast ook afwijkingen welke door slechte leefomstandigheden of door ongelukken zijn veroorzaakt. Afwijkingen die in Nederland direct zouden worden behandeld, maar waar in Vietnam met name op het platteland en in de arme gebieden nog een enorme achterstand heerst. Hierdoor lijdt een jaarlijks groeiend aantal kinderen een nauwelijks menswaardig bestaan, iets wat helemaal niet nodig is als de juiste zorg hen kan bereiken. Dit is dan ook waar Child Surgery Vietnam zich sterk voor maakt.

Wij organiseren, samen met lokale partners in Vietnam, meerdere operatie projecten per jaar. Tijdens deze missies reizen we met een team van chirurgen uit de grote steden (zoals bijvoorbeeld Hanoi) naar een ziekenhuis in een afgelegen gebied, waar zij in slechts een enkele dagen een groot aantal kinderen opereren in samenwerking met de lokale artsen. Naast de hulp voor de kinderen vindt er hierdoor dus ook kennisoverdracht plaats naar lokale artsen, zodat zij in de toekomst bepaalde zorg zelf kunnen gaan leveren.

Dit brengt ons naar het laatste punt van onze missie: het streven naar opheffing. Child Surgery Vietnam is opgericht om hulp te bieden in het wegwerken van de operatie-achterstand in de meest arme en afgelegen gebieden van Vietnam. Met het verdwijnen van deze achterstand, houdt ook CSVN op te bestaan. We hebben sinds 2005 al ruim 7200 veel kinderen kunnen helpen. Inmiddels zijn de achterstanden weggewerkt en zijn we als CSVN bezig met het opheffen van de stichting. Hierover lees je hier meer. 

“Een einde aan de operatie-achterstand bij kinderen in Vietnam.”